«TOJ»

Asarda odamga haqiqiy insoniylik maqomi berilganining yaqqol ifodasini ko’rish mumkin. Uni munosib ko’tarib yuradiganlar va aksincha, o’z manfaati yo’lida foydalanadiganlar o’rtasidagi farq shundaki, birinchi holatda inson ruhiyati doimiy yorug’lik sari intilsa, ikkinchi holatning salbiy oqibatlari ushbu tojni o’lim tojiga aylantirib qo’yishi mumkin.